№ по

ред

Име Презиме Фамилия

Длъжност

Група

1

Силвия Гришева Стоянова

Директор

ДГ №66 "Детски рай"

2

Тонка Стоянова Папаркова

Ст. Учител

група "Приказка без край"

3

Елена Николаева Димова

Учител

група "Приказка без край"

4

Иванка Господинова Бързева

Ст. Учител

       група" Усмивка"

5

Радка Стоянова Марчева

Учител

       група" Усмивка"

6

Кремена Иванова Ганева

Пом. възпитател

група"Усмивка"

7

Павлина Динева Драгнева

Учител

група " Бон -Бон"

8

Галина Митева Гърбачкова

Учител

         група " Бон -Бон"

9

Мария Добринова Стоянова

Пом.възпитател

група " Бон -Бон"

10

Христиана Красимирова Петкова

Ст. Учител

        група " Мики Маус"

11

Дочка Тодорова Колева

Ст.  Учител

група "Мики Маус"

12

Татяна Господинова Иванова

Пом. възпитател

        група  "Мики Маус "

13

Пламена Иванова

Учител

група "Слънчо"

14

Даниела Йорданова Колева

Ст. Учител

група"Слънчо"

15

Мариянка Славова Кирева

Пом. възпитател

група"Слънчо"

16

Михаела Райчева Пантелеева

Учител

       група" Бърборани"

17

Недялка Колева Петрова

Учител

група"Бърборани"

18

Гергана Йорданова Иванова

Пом. възпитател

групи"Бърборани"

19

Весела Тодорова Господинова

Учител музика

ДГ №66 "Детски рай"

20

Таня Станчева Желязкова

Счетоводител

ДГ №66 "Детски рай"

21

Милена Добрева Линчева

Завеждащ Административна 

Служба

ДГ №66 "Детски рай"

22

Бонка Димова Генова

Домакин

ДГ №66 "Детски рай"

23

Кольо Пейчев Пеев

Огняр

ДГ №66 "Детски рай"

24

Красимира Костадинова Иванова

Готвач

ДГ №66 "Детски рай"

25

Красимира Белчева

Пом. готвач

ДГ №66 "Детски рай"

26

Стоименка Славчева Станоева

         Мед.специалист      ДГ№66"Детски рай"